TCFF มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำชั้นเลิศในอุตสาหกรรมการผลิตสารแต่งกลิ่นรส น้ำหอม น้ำมันหอมระเหย และสารสกัดจากธรรมชาติและได้รับชื่อเสียงกิตติศัพท์ในการนำธุรกิจดังกล่าวในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานสูงสุดในการดูแลแต่ละเรื่อง นั่นคือการดูแลลูกค้า ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหุ้นส่วนทางธุรกิจและชุมชนโดยรอบบริษัท

TCFF พิจารณาหลักการจัดการธุรกิจเหล่านี้ ประหนึ่งเป็นเส้นทางแรกในการรักษาความสัมพันธ์กับพนักงานที่มีค่าของเรา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ TCFF ทุกๆคนที่จะปฎิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณที่จะรักษาชื่อเสียงอันมีค่า ที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างจริงใจของพนักงานทุกๆคน