AROMA CHEMICALS AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL EXTRACTION SERVICE FLAVOURS FRAGRANCES NATURAL EXTRACTS SPRAY DRYING
 
Fragrance

       น้ำหอม หรือ “หัวน้ำหอม” คือส่วนผสมอันซับซ้อนระหว่างน้ำมันหอมระเหย เรซินอยด์ สารที่แยกได้จากน้ำมันหอมระเหย และสารเคมีแต่งกลิ่นต่างๆ ที่ TCFF สามารถผลิตกลิ่นหอมมากมายที่สามารถปลุกเร้าประสาทสัมผัสของคุณให้โลดแล่นไร้ขอบเขตเรามีบริการทั้งส่วนประกอบของน้ำหอมคุณภาพสูงไปจนถึงน้ำหอมสำหรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน ตลอดจนในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำหอมสำหรับน้ำมันเครื่องยนต์ พลาสติก และยาง เราก็สามารถผลิตได้

     มีบริษัทข้ามชาติหลายแห่งในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ใช้หัวน้ำหอมของเราไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่า คุณอาจเคยเพลิดเพลินกับการใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเรามาก่อนแล้วโดยไม่รู้ตัว 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z