AROMA CHEMICALS AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL EXTRACTION SERVICE FLAVOURS FRAGRANCES NATURAL EXTRACTS SPRAY DRYING
 
Natural Extracts

สารสกัดจากธรรมชาติ

     ปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ TCFF มีหลากหลายสารสกัดจากธรรมชาติให้ลูกค้าเลือกสรร สำหรับนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย เหล่านี้คือตัวอย่างสารสกัดจากธรรมชาติที่อยู่ในสายการผลิตของทาง TCFFเราอยู่แล้ว หากลูกค้าต้องการให้เราทำการสกัดสิ่งใดเป็นพิเศษ ทางเราก็มีความยินดีอย่างยิ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ TCFF เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลและความต้องการของท่าน

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z